top of page

Mini
Implantati

mini implant.png

Šta su mini implantati? Koja je razlika?

Mini implantati su dentalni implantati uskog dijametra i najčešće se koriste za kačenje zubnih proteza kod pacijenta kojim totalne proteze loše stoje u ustima. Mini implantati su jednodelni za razliku od običnih implantata koji su iz 2 dela. 

2

Koliko mini implantata je potrebno za jednu vilicu?

Za stabilizaciju i kačenje jedne totalne proteze u gornjoj vilici potrebno je minimum 6 mini implantata.

Kada je reč o donjoj vilici za kačenje totalne proteze je dovoljno minimum 4 mini implantata.

Razlog ovakvog odnosa implantata u vilicama je sama anatomija naših kostiju. Gornja vilica je sačinjena od tanke kompaktne i veće količine sundjeraste kosti, dok je donja vilica čvršća i ima veću količinu kompaktne kosti. Svakako ovu informaciju treba uzeti samo kao opštu informaciju jer odluku o broju i položaju implantata donosi lekar nakon pregleda pacijnta i analize 3D snimka.

3

Da li je ugradnja mini implantat bolna?

Ugradnja mini implantat je bezbolna i relativno kratko traje. Izvodi se u lokalnoj anesteziji i pacijent posle ugradnje brzo ide kući. Krvarenje kod ove intervencije je minimalno jer vrlo često nema potrebe za sečenjem desni. 

4

Koja je cena mini implantata?

Cena jednog mini implantata je 350€ 

bottom of page